top of page

PRIVACY BELEID

Basisprivacybeleid AVG (alleen Europa)

 

DE BESCHERMING VAN UW GEGEVENS IS BELANGRIJK VOOR ONS!

 

Voor PJR Care is niet alleen de zorg en bescherming van uw nagels belangrijk. We hechten ook veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom respecteren we uw privacy en willen we dat u ons evenzeer kunt vertrouwen op het gebied van gegevensbescherming als op het gebied van nagelverzorging. Wij informeren u altijd op transparante wijze over waar we uw gegevens voor nodig hebben en of en hoe lang we deze bewaren. Daardoor kunt u zelf bepalen voor welke doeleinden we uw gegevens mogen gebruiken. Om de best mogelijke beveiliging te garanderen, wordt de informatie altijd in gecodeerde vorm aan ons doorgegeven. Als u niet langer wenst dat wij uw gegevens gebruiken, laat het ons dan schriftelijk weten, bijvoorbeeld per e-mail op info@pjrcare.nl

Inhoudsopgave:
 

1.    Algemene informatie

1.1.     Verwerking van persoonsgegevens

1.2.     Verwerkingsverantwoordelijke

1.3.     Rechten van de betrokkene

1.4.     Verstrekking persoonsgegevens aan autoriteiten

2.    Verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het bezoek aan onze website

2.1.      Cookies

2.2.      Web Analytics

2.3.      Sociale Plug-ins

2.4.      YouTube-Video’s

2.5.      Internetreclame

2.6.      Google Tag Manager

3.    Andere aangeboden diensten (on- en offline)

3.1.      Contact

3.2.      Nieuwsbrief

3.3.      Campagnes (bijv. Sweepstakes, Enquêtes, Producttesten)

3.4.      Mailings per post

3.5.      Enquêtes

4.    Bezwaar of intrekking van uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens

 

 

1. ALGEMENE INFORMATIE

Het doel van dit privacybeleid is om u informatie te verstrekken over de verwerking van persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van onze website en de daarmee verband houdende diensten. Dit privacybeleid is van toepassing op alle websites en services die verwijzen naar dit beleid.

1.1. Verwerking van persoonsgegevens
 

Onder persoonsgegevens in de zin van art. 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU wordt verstaan: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, bv. diens naam, adres, e-mailadres, etc.

1.2. Verwerkingsverantwoordelijke


Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van art. 4 lid 7 AVG is: PJR Care, 1319 DP Almere, Nederland.

1.3. Rechten van de betrokkene
 

Als de betrokkene op wie de gegevensverwerkingen betrekking hebben, hebt u op grond van art. 15 en volgende van de AVG de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
 

 • recht op inzage;

 • recht op rectificatie en wissing van persoonsgegevens;

 • recht op de beperking van de gegevensverwerkingen;

 • recht op overdraagbaarheid van gegevens; en

 • recht om bezwaar te maken.
   

Daarnaast hebt u het recht om een bezwaar in te dienen bij een toezichthouder met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.
 

Wanneer we werken aan uw bovengenoemde recht, kunnen we mogelijk vragen om bewijs van identificatie. Voor meer informatie over hoe we uw data verwerken, zie 3.1 Contact/Communicatie/Samenwerking.

1.4. Verstrekking persoonsgegevens aan autoriteiten
 

In geval van een wettelijke verplichting behouden wij ons het recht voor om informatie over u vrij te geven als we verplicht zijn deze te verstrekken aan bevoegde autoriteiten of wetshandhavingsinstanties.
 

Wettelijke grondslag: Art. 6 lid 1 sub c AVG.

2. VERZAMELING EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS BIJ HET BEZOEK AAN ONZE WEBSITE
 

Wanneer u onze website slechts voor informatiedoeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of ons niet anderszins van informatie voorziet, verzamelen we alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server verzendt, want deze zijn voor ons technisch noodzakelijk om onze website aan u te tonen en om de stabiliteit en beveiliging daarvan te garanderen.
 

We dragen de verzamelde gegevens over aan de toepasselijke interne afdelingen voor de verwerking daarvan en aan andere gelieerde bedrijven binnen de PJR Care-groep of aan externe serviceaanbieders, opdrachtnemers (bv. hosting, content beheersysteem) in overeenstemming met de beoogde doelen (voor het weergeven van de website en het opzetten van de inhoud ervan).
 

Het verwijderen van deze log bestanden vindt plaats na 7 dagen.

Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 sub b AVG.

2.1. Cookies
 

Naast de bovengenoemde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website bezoekt en gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw apparaat worden opgeslagen om bepaalde informatie te bewaren. De volgende keer dat u onze website bezoekt op hetzelfde apparaat, wordt de informatie die in de cookies is opgeslagen, vervolgens verzonden naar onze website ('cookie van de eerste partij') of naar een andere website waartoe de cookie behoort ('cookie van derden’).
 

Via de opgeslagen en geretourneerde informatie herkent de desbetreffende website dat u deze al hebt bezocht met de browser die u op dat apparaat gebruikt. We gebruiken deze informatie om de website optimaal te kunnen ontwerpen en weergeven in overeenstemming met uw voorkeuren. In dat opzicht wordt alleen de cookie zelf geïdentificeerd op uw apparaat. Bovendien worden uw persoonlijke gegevens alleen opgeslagen na uw uitdrukkelijke toestemming of als het strikt noodzakelijk is om u in staat te stellen de aan u aangeboden diensten te gebruiken.
 

Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en functionaliteit hieronder worden uitgelegd:
 

 • strikt noodzakelijke cookies (type A)

 • functionele en prestatiecookies (type B)

 • cookies waarbij toestemming vereist is (bv. marketing) (type C)
   

In dit privacybeleid vindt u meer informatie over de soorten cookies die ingesteld zijn en die worden gebruikt in de beschrijving van de tools die op onze websites zijn geïmplementeerd.
 

2.1.1. Strikt noodzakelijke cookies (type A)
 

Strikt noodzakelijke cookies garanderen de werking van functies zonder welke u onze webpagina's niet kunt gebruiken zoals bedoeld. Deze cookies worden uitsluitend door ons gebruikt en zijn daarom cookies van de eerste partij. Dit betekent dat alle informatie opgeslagen in de cookies naar onze website zal worden teruggestuurd.

Strikt noodzakelijke cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u als geregistreerde gebruiker altijd ingelogd blijft wanneer u toegang krijgt tot verschillende subpagina's van onze website en dus uw logingegevens niet telkens opnieuw hoeft in te voeren wanneer u een nieuwe pagina opent.
 

Het gebruik van strikt noodzakelijke cookies op onze website is mogelijk zonder uw toestemming. Om deze reden kunnen strikt noodzakelijke cookies niet afzonderlijk worden geactiveerd of gedeactiveerd. U kunt echter op elk moment cookies in uw browser deactiveren (zie hieronder).
 

Wettelijke grondslag art. 6  lid 1 sub b AVG.

2.1.2. Functionele en prestatiecookies (type B)
 

Functionele cookies stellen onze website in staat om reeds verstrekte informatie (zoals een geregistreerde naam of een taalkeuze) op te slaan en u op basis van deze informatie verbeterde en meer gepersonaliseerde functies aan te bieden. Deze cookies verzamelen en bewaren alleen anonieme informatie, waardoor ze uw activiteiten op andere websites niet kunnen volgen.
 

Prestatiecookies verzamelen informatie over hoe onze websites worden gebruikt om ze aantrekkelijker te maken en hun inhoud en functionaliteit te verbeteren. Deze cookies helpen ons bijvoorbeeld om te bepalen of en welke pagina's van onze website worden bezocht en in welke inhoud gebruikers bijzonder geïnteresseerd zijn. In het bijzonder registreren we het aantal bezoeken aan een pagina, het aantal bezochte pagina's, de tijd die wordt besteed aan onze website, de volgorde van de bezochte pagina's, welke zoektermen u naar ons hebben geleid, het land, de regio en, indien van toepassing, de stad van waaruit toegang wordt verkregen en het aandeel mobiele apparaten die toegang tot onze websites hebben. We registreren ook bewegingen, klikken en scrollen met de computermuis om te begrijpen welke gebieden van onze website van bijzonder belang zijn voor gebruikers. Als gevolg hiervan kunnen we de inhoud van onze website specifieker afstemmen op de behoeften van onze gebruikers en ons aanbod optimaliseren. Het IP-adres van uw computer dat om technische redenen wordt verzonden, wordt automatisch anoniem gemaakt en stelt ons niet in staat om conclusies te trekken over de individuele gebruiker.
 

Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 sub f AVG.

2.1.3. Cookies waarbij toestemming vereist is (type C)
 

Cookies die noch strikt noodzakelijk zijn (type A) noch functionele of prestatiecookies zijn (type B), worden alleen met uw uitdrukkelijke toestemming, gebruikt, bv. marketingcookies.
 

We behouden ons ook het recht voor om informatie die we via cookies hebben verkregen, uit een anonieme analyse van het gebruik van bezoekers van onze website, te benutten om specifieke advertenties voor sommige van onze producten op onze eigen websites weer te geven. Wij zijn van mening dat u als gebruiker hiervan profiteert omdat we reclame of inhoud weergeven waarvan wij denken dat die aansluit op uw interesses op basis van uw surfgedrag, zodat u minder op aselecte wijze gekozen advertenties ziet of minder vaak geconfronteerd wordt met bepaalde inhoud die mogelijk minder interessant voor u is.
 

Marketingcookies zijn afkomstig van externe reclamebedrijven (cookies van derden) en worden gebruikt om informatie te verzamelen over de websites die door de gebruiker worden bezocht om doelgroepgerichte advertenties voor de gebruiker te creëren.
 

De cookies van veel bedrijven die worden gebruikt voor internetreclame kunt u ook beheren via de hulpprogramma's voor consumentenkeuze die zijn gemaakt in het kader van zelfreguleringsprogramma's in veel landen, zoals het Amerikaanse https://www.aboutads.info/choices/ of het in de EU gevestigde http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.

 

Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 sub a AVG.
 

2.1.4. Beheer en verwijdering van alle cookies
 

U kunt uw webbrowser zo instellen dat cookies meestal niet op uw apparaat worden opgeslagen en/of dat u telkens wordt gevraagd of u het ermee eens bent dat cookies worden ingeschakeld. U kunt ook op elk gewenst moment cookies verwijderen die opnieuw zijn ingeschakeld. U kunt via de helpfunctie van uw browser erachter komen hoe dit allemaal in detail werkt.
 

Houd er rekening mee dat het deactiveren van cookies in het algemeen kan leiden tot functionele beperkingen van onze website.

2.2. Web Analytics

2.2.1. Google Analytics
 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt een specifiek type cookie, die op uw computer wordt opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maakt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
 

We willen erop wijzen dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code 'gat._anonymizeIp();' om de geanonimiseerde registratie van IP-adressen te garanderen (de zogenaamde IP-maskering). Vanwege de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google ingekort op het grondgebied van de EU en de Verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google heeft zich aangesloten bij het EU-VS-Privacyschild (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).
 

Google gebruikt deze informatie namens ons om uw gebruik van deze website te analyseren en om daarmee rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en aanvullende diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Google kan deze informatie ook overdragen aan derden wanneer dat wettelijk vereist is of als genoemde derden deze gegevens namens Google verwerken. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.
 

U kunt de opslag van cookies voorkomen door met uw browsersoftware de juiste instelling te configureren. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) opslaat en deze gegevens verwerkt door de browserplug-in die beschikbaar is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl te downloaden en te installeren.

Informatie over de derde: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Informatie over de Servicevoorwaarden van Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/nl.html, een algemeen overzicht van de beveiligings- en privacybeginselen van Google Analytics; https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl, en het beveiligingsbeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.
 

Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een apparaatonafhankelijke analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een gebruikers-ID. U kunt het meten van uw gebruikersgedrag over verschillende apparaten heen (‘cross-device tracking’) uitschakelen in uw Google-account onder 'Mijn gegevens', 'Persoonlijke gegevens'.
 

Gebruikte cookies: type B. Voor meer informatie zie het Cookie-onderdeel.
 

Cookie levensduur: tot 12 maanden (dit geldt enkel voor cookies die door deze website zijn geplaatst)
 

Maximale bewaarperiode voor gebruikte cookies: 26 maanden.
 

Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 sub f AVG.

2.3. Sociale Plug-ins
 

Sociale plug-ins (hierna: ‘plug-ins’) van sociale netwerken worden op onze websites gebruikt, in het bijzonder de knop 'Delen' of 'Delen met vrienden' van Facebook, waarvan de website facebook.com wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, Hanover Quay 5-7, Dublin 2, Ierland, is verantwoordelijk voor Facebook.com in Europa. De plug-ins zijn meestal gemarkeerd met een Facebook-logo.
 

Naast die van Facebook gebruiken we plug-ins van ‘Google+’ (Provider: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS), ‘Twitter’ (Provider: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) en ‘Pinterest’ (Provider: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, VS).
 

Om redenen van gegevensbescherming bent u bij het gebruik van de directe plug-ins van sociale netwerken op onze websites zelf verantwoordelijk voor het delen van uw persoonlijke gegevens met het desbetreffende sociale netwerk. Bij het doorklikken via de plug-ins gaat u er ermee akkoord dat uw browser een koppeling naar de servers van het desbetreffende sociale netwerk tot stand brengt en gebruiksgegevens zal verzenden naar de toepasselijke exploitant van het sociale netwerk en vice versa. We hebben geen invloed op de aard en omvang van de gegevens die vervolgens door de sociale netwerken worden verzameld.
 

De aanbieder van het sociale netwerk slaat de gegevens die over u zijn verzameld op als gebruikersprofielen en gebruikt deze ten behoeve van reclame, marktonderzoek en/of het vraaggericht ontwerpen van haar website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (ook voor niet-ingelogde gebruikers) ten behoeve van de weergave van op de vraag toegesneden advertenties en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de betreffende plug-inprovider om dit recht uit te oefenen. Via de plug-ins bieden we u de mogelijkheid om te communiceren met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter kunnen maken.
 

De gegevens worden overgedragen ongeacht of u een account hebt bij de plug-inprovider en of u bij deze provider aangemeld bent. Als u bij de plug-inprovider aangemeld bent, worden uw gegevens die bij ons worden verzameld, rechtstreeks toegewezen aan uw bestaande account bij de plug-inprovider. Als u op de geactiveerde knop klikt en bijvoorbeeld de pagina koppelt, slaat de plug-inprovider deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en zij deelt deze met uw contacten. We raden u aan om regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk, vooral voordat u de knop activeert, omdat u zo kunt voorkomen dat uw profiel wordt toegewezen aan de plug-inprovider.
 

Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-inprovider, raadpleegt u de gegevensbeschermingsverklaringen van deze providers, zoals hieronder vermeld. Zij zullen u ook aanvullende informatie verstrekken over uw rechten in dit verband en over het instellen van opties om uw privacy te beschermen.
 

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, VS; http://www.facebook.com/policy.php meer informatie over de gegevensverzameling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en ook http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo Facebook heeft zich aangesloten bij het EU-VS-Privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, VS; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=nl. Google heeft zich aangesloten bij het EU-VS-Privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, VS; https://twitter.com/privacy. Twitter heeft zich aangesloten bij het EU-VS-Privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 

d) Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, VS; http://about.pinterest.com/privacy/.
 

e) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Duitsland;http://www.xing.com/privacy
 

f) T3N, yeebase media GmbH, Kriegerstr. 40, 30161 Hannover, Duitsland; https://t3n.de/store/page/datenschutz.
 

g)  LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, VS; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn heeft zich aangesloten bij het EU-VS-Privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

h)   Flattr Network Ltd., 2 nd Floor, White Bear Yard 114A, Clerkenwell Road, London, Middlesex, Engeland, EC1R 5DF, Verenigd Koninkrijk; https://flattr.com/privacy.

2.4. YouTube-Video’s

Wij hebben YouTube-video's in onze website geïntegreerd. Deze zijn opgeslagen op
http://www.YouTube.com en ze kunnen direct vanaf onze website worden afgespeeld. Deze video’s zijn allemaal geïntegreerd in de ‘uitgebreide gegevensbeveiligingmodus’ , dat wil zeggen dat er geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube worden verzonden als u niet op de video's klikt om ze af te spelen. Alleen wanneer u de video's afspeelt, worden de gegevens waarnaar in de volgende alinea wordt verwezen, naar YouTube verzonden. We hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

 

Wanneer u de website bezoekt, ontvangt YouTube de informatie dat u toegang hebt gekregen tot de overeenkomstige pagina van onze website. Bovendien worden de gegevens die worden vermeld in onderdeel 2 van dit privacybeleid verzonden. Dit is onafhankelijk van of YouTube een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent aangemeld, wordt uw informatie direct gekoppeld aan uw account. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op YouTube, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze ten behoeve van adverteren, marktonderzoek en/of het vraaggericht ontwerpen van haar website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om op de vraag toegesneden advertenties aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.
 

Raadpleeg het privacybeleid voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen en verwerken van gegevens door YouTube. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en de instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen:
 

https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy; Google heeft zich aangesloten bij het EU-VS-Privacyschild,https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

2.5. Internetreclame

2.5.1. Campaign Manager (voorheen DoubleClick)
 

Deze website maakt tevens gebruik van het online marketinginstrument Campaign Manager van Google. Campaign Manager gebruikt cookies om advertenties weer te geven die voor gebruikers relevant zijn, prestatierapporten van campagnes te verbeteren, of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan eens te zien krijgt. Google gebruikt een cookie-ID om bij te houden in welke browser welke advertenties weergegeven worden en om te voorkomen dat deze meer dan eens worden weergegeven. Daarnaast kan Campaign Manager cookie-ID’s gebruiken om conversies te verzamelen die aan advertentieverzoeken gerelateerd zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als een gebruiker een Campaign Manager-advertentie ziet en later de website van de adverteerder met dezelfde browser bezoekt en er iets koopt. Volgens Google bevatten Campaign Manager-cookies geen persoonlijke informatie.
 

Uw browser brengt automatisch een directe verbinding met de Google-server tot stand zodra onze website wordt bezocht. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door Google door middel van dit instrument zijn verzameld en we informeren u dan ook naar ons beste weten: Door de integratie van Campaign Manager ontvangt Google de informatie dat u het desbetreffende deel van onze Internet-aanwezigheid heeft opgeroepen of dat u klikte op een advertentie van ons. Als u bent geregistreerd bij een Google-dienst, kan Google uw bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bij Google geregistreerd of ingelogd bent, is het mogelijk dat de aanbieder uw IP-adres verkrijgt en opslaat.
 

Daarnaast geven Campaing Manager-cookies (voorheen DoubleClick Floodlight-cookies) ons de mogelijkheid om erachter te komen of u bepaalde acties op onze website(s) hebt uitgevoerd nadat u een van onze video-/display-advertenties op Google of andere platforms via Campaign Manager hebt bekeken of op een koppeling heeft geklikt (conversietracering). Campaign Manager gebruikt deze cookie om inzicht te krijgen in de inhoud waarmee u interactie op onze website(s) hebt gehad en om u later gerichte advertenties te kunnen sturen.
 

U kunt op verschillende manieren voorkomen dat u aan dit traceringsproces deelneemt: a) door de software van uw browser dienovereenkomstig in te stellen; met name door het uitschakelen van cookies van derden, zult u geen advertenties van andere aanbieders ontvangen; b) door het deactiveren van cookies voor het bijhouden van conversies, door uw browser zo in te stellen dat cookies worden geblokkeerd door het domein www.googleadservices.com, https://www.google.nl/settings/ads, waarbij  deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; c) door het deactiveren van de op interesse gebaseerde advertenties van de aanbieders die deelnemen aan de zelfreguleringscampagne ‘About Ads’ via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; d) door Firefox, Internet Explorer of Google Chrome in uw browsers permanent te deactiveren via de link http://www.google.nl/settings/ads/plugin e) door uw cookievoorkeuren overeenkomstig in te stellen. Hierbij moet worden aangetekend dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze aanbieding volledig kunt gebruiken.
 

Bovendien kunt u voorkomen dat Google de door cookies gegenereerde gegevens die verband houden met uw gebruik van de websites verzamelt en verwerkt door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die beschikbaar is onder ‘Display settings’, ‘Extension for Campaign Manager deactivation’ via https://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=nl.

Meer informatie over Campaign Manager van Google is beschikbaar via https://www.google.nl/doubleclick en http://support.google.com/adsense/answer/2839090, evenals over het verwerken van gegevens in het algemeen via Google: https://www.google.nl/intl/de/policies/privacy; daarnaast kunt u meer informatie vinden op de website van het Network Advertising Initiative (NAIt ) via http://www.networkadvertising.org. Google is aangesloten bij het EU-VS-Privacyschild: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 

Gebruikte cookies: type C. Voor meer informatie, zie het Cookie-onderdeel.


Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 sub a AVG.

 

2.6. Google Tag Manager
 

Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager. Met deze dienst kunnen website-tags via een interface worden beheerd. De Google Tool Manager implementeert alleen tags. Dat betekent dat er geen cookies worden gebruikt en er geen persoonsgegevens worden verzameld. De Google Tool Manager activeert andere tags, die op hun beurt gegevens verzamelen als dat nodig is. De Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering op domein- of cookieniveau is geïmplementeerd, blijft deze geldig voor alle tracking tags als ze met de Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

3. ANDERE AANGEBODEN DIENSTEN (on- en offline)
 

In aanvulling op het louter informatieve gebruik van onze website bieden we verschillende andere diensten aan, waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken.
 

Indien we gecontracteerde dienstverleners voor individuele functies van ons aanbod gebruiken of als we deze voor advertentiedoeleinden willen gebruiken, zullen we u hieronder gedetailleerd over de desbetreffende processen informeren.
 

Externe dienstverleners zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en gecontracteerd; ze zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.
 

We kunnen ook jouw persoonlijke data delen met derden wanneer we promoties, sweepstakes, overeenkomsten of gelijkwaardige diensten in samenwerking met partners, aanbieden. Verdere informatie hierover kan worden verkregen op het moment dat u de data verstrekt of in de omschrijving van de diensten hieronder.
 

In tegenstelling tot 1.2 Verwerkingsverantwoordelijke, in sommige gevallen is PJR Care Verwerkingsverantwoordelijke voor de beneden omschreven diensten, welke reeds genoemd zijn als onderdeel van de communicatie. Als een referentie daarom is gemaakt bij secties van dit privacybeleid, bijvoorbeeld door middel van een link, en een Verwerkingsverantwoordelijke is al genoemd, bijvoorbeeld in de voetnoot of handtekening van een email of campagne kaart, is deze persoon de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met Art. 4 sub 7 AVG.
 

Als onze dienstverleners in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn, zullen we u over de gevolgen van deze omstandigheid in de beschrijving van de dienst hieronder informeren.

3.1. Contact/Communicatie/Samenwerking
 

Doel/Informatie
Wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via e-mail of een contactformulier op onze website, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres en, indien van toepassing, uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen, zodat we uw vragen kunnen beantwoorden. We verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan weer nadat de opslag niet langer nodig is (gewoonlijk na een jaar) of beperken het verwerken ingeval wettelijke bewaarplichten of verjaringstermijnen in acht moeten worden genomen.

 

Bij het verwerken van data voortkomend uit communicatie, hebben we legitieme interesse in het verwerken van deze data in navolging van wettelijke verplichtingen, voor interne verificatie of in navolging van het respectievelijke communicatie-verzoek.
 

Ontvangers
Om terrorisme tegen te gaan, zijn we wettelijk verplicht om een vergelijking met de sanctielijst uit te voeren. Daarom verwerken we uw gegevens ook om zo in wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen in vergelijken met deze lijsten. Verder verwerken wij uw data in de PJR Care Groep voor het voorkomen en onderzoeken van criminele overtredingen en ander wangedrag, het beoordelen en controleren van risico's is voor interne communicatie en voor overeenkomende administratieve doeleinden. Wanneer u een zakelijke partner bent, controleren we regelmatig uw ckedietwaardigheid in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bij het overeenkomen van overeenkomsten). Onze legitieme interesse is in het minimaliseren van financiele risico's. Voor dit doeleinde werken we samen met krediet bureaus van welke we de benodigde informatie ontvangen. Voor dit doeleinde zullen we uw naam en contact gegevens delen met de krediet bureaus.

 

We dragen de verzamelde gegevens over voor verwerking naar de relevante interne afdelingen en naar andere gelieerde bedrijven binnen de BPJR Care-groep of naar externe dienstverleners, opdrachtnemers (bijv. hosting, call center-dienstverleners) overeenkomstig de beoogde doelen (voor het leggen van contacten en klantenservice). Platform/hosting leveranciers zullen toegang hebben tot persoonlijke data van een 'third country' (landen buiten de Europeese Economische ruimte, EER). Als gebruikelijke bescherming zijn we in eenspraak met standaard contractuele clausules van Art. 46 AVG met deze leveranciers of zij zijn (extra) EU-US Privacy Shield gecertificeerd. Meer informatie over dit onderwerp is hier gepubliceerd: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.
 

Verwijdering/Bezwaar
We verwijderen de data voortkomend uit deze context wanneer opsla niet meer nodig is, tenzij wettelijk voorgeschreven behoud verplichtingen bestaan of periodes van beperkingen in acht gehouden moeten worden.

 

In het geval van consument vragen via ons interne consument management tool wordt de persoonlijke data gewoonlijk verwijderd na een jaar. Als uitzondering wordt de data langer bewaard wanneer de data nodig is voor het vaststellen, uitwerken en verdedigen van wettelijke claims.
 

U kunt bezwaar aantekenen met betrekking tot deze processen onder de vereisten in 4. Bezwaar of intrekking van uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.
 

Wettelijke grondslag

Art. 6 lid 1 sub b AVG
(verwerking van data in de context van een overeenkomst of situatie gelijk aan dat van een overeenkomst).

Art. 6 lid 1 sub c AVG
(verwerken van data voor nakoming (compliance) met een wettelijke verplichting).

Art. 6 lid 1 sub f AVG
(verwerken van data volgens de bovengenoemde legitieme interesse).

3.2. Nieuwsbrief
 

Doel/Informatie 

De nieuwsbrief bevat nieuws, aanbiedingen en verdere informatie over de geselecteerde PJR Care-merken en/of producten. Door u op de nieuwsbrief te abonneren ontvangt u gepersonaliseerde informatie over de producten, diensten of suggesties voor deelname aan acties, zoals prijsvragen of producttesten via e-mail of reclame op uw kanalen of die van derden (bijv. via sociale media). 

Met uw aanmelding voor de nieuwsbrief ontvangt u een nieuwsbrief die is afgestemd op uw behoeften (‘gepersonaliseerd’). We evalueren uw aankoop- en klikgedrag op onze websites of binnen de nieuwsbrief om de voor u relevante informatie te verzamelen.

De nieuwsbrief wordt doorgaans maandelijks (‘regelmatig’) verzonden. In individuele gevallen (bijv. voor speciale acties), kan de verzending van e-mails ook wekelijks plaatsvinden.
 

Tevens maken we gebruik van remarketing om u de relevante internetreclame te tonen. Voor verdere informatie, vooral over de desbetreffende ontvangers, verwijzen ze naar het relevante onderdeel ‘Internetreclame’.
 

Ontvangers 

De gegevens zullen aan ons klantenmanagementplatform worden gezonden en deze dienstverleners hebben mogelijk tevens toegang ter ondersteuning en implementatie van de nieuwsbrief. Platform/hosting leveranciers zullen toegang hebben tot persoonlijke data van een 'third country' (landen buiten de Europeese Economische ruimte, EER). Als gebruikelijke bescherming zijn we in eenspraak met standaard contractuele clausules van Art. 46 AVG met deze leveranciers of zij zijn (extra) EU-US Privacy Shield gecertificeerd. Meer informatie over dit onderwerp is hier gepubliceerd: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.
 

Verwijdering/Terugtrekking

Deze verzamelde gegevens worden automatisch na 18 maanden verwijderd indien ze niet langer op de nieuwsbrief reageren, bijv. open (inactiviteit). Indien u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u te zich op elk gewenst moment afmelden. Klik op de link die elke nieuwsbrief bevat, waarna u door het afmeldproces wordt geleid of u kunt u ook afmelden door ons een e-mail te sturen.


Wettelijke grondslag

Art. 6 lid 1 sub a AVG.

3.3. Campagnes (bijv. Sweepstakes, Enquêtes, Producttesten)
 

Doel/Informatie

Wanneer u deelneemt aan sweepstakes, enquêtes of vergelijkbare acties, gebruiken we de persoonlijke informatie die u verstrekt om de campagne uit te voeren. Voor verdere informatie over de doeleinden daarvan verwijzen wij u naar de desbetreffende voorwaarden van de actie.
 

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. U bent niet verplicht uw persoonsgegeven te verstrekken. Indien uw gegevens niet worden verstrekt, kunt u niet aan de actie deelnemen.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar de desbetreffende voorwaarden van de actie.
 

Ontvangers

We dragen de verzamelde gegevens voor verwerking over aan de relevante interne afdelingen en aan andere gelieerde bedrijven binnen de PJR Care-groep of aan externe dienstverleners, contractverwerkers (bijv. hosting, verzending, aanbieders van verwerkingsdiensten) in overeenstemming met de vereiste doeleinden (voor de uitvoering van de actie). Platform/hosting leveranciers zullen toegang hebben tot persoonlijke data van een 'third country' (landen buiten de Europeese Economische ruimte, EER). Als gebruikelijke bescherming zijn we in eenspraak met standaard contractuele clausules van Art. 46 AVG met deze leveranciers of zij zijn (extra) EU-US Privacy Shield gecertificeerd. Meer informatie over dit onderwerp is hier gepubliceerd: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.
 

Verwijdering

Uw gegevens worden na de uiteindelijke verwerking van de actie verwijderd (zie voorwaarden voor deelname), tenzij dit in strijd is met bewaarverplichtingen of verjaringstermijnen.
 

Wettelijke grondslag

Art. 6 lid 1 sub b AVG.

 

3.4. Mailings per post
 

Doel/Informatie

Als geselecteerde klant en consument ontvangt u ook individuele productinformatie, aanbiedingen en productmonsters per post (brief). Dit is een speciale vorm van direct marketing, die ook ons legitieme belang is en die de loyaliteit van klanten en consumenten versterkt door de klant/consument exclusieve informatie te verstrekken.

 

Ontvangers

We dragen de verzamelde gegevens over aan de relevante interne afdelingen voor verwerking en aan andere gelieerde bedrijven binnen de PJR Care-groep of aan externe dienstverleners, opdrachtnemers (bijv. klanten/dienstverleners op het gebied van consumentenbeheer, marketingbureaus, leveranciers van postdiensten) in overeenstemming met de vereiste doeleinden (mailings per post). Platform/hosting leveranciers zullen toegang hebben tot persoonlijke data van een 'third country' (landen buiten de Europeese Economische ruimte, EER). Als gebruikelijke bescherming zijn we in eenspraak met standaard contractuele clausules van Art. 46 AVG met deze leveranciers of zij zijn (extra) EU-US Privacy Shield gecertificeerd. Meer informatie over dit onderwerp is hier gepubliceerd: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

 

Verwijdering/Bezwaar

Uw gegevens worden verwijderd zodra u zich heeft afgemeld, tenzij dit in strijd is met wettelijke bewaarverplichtingen of verjaringstermijnen. U kunt uw abonnement opzeggen of bezwaar maken tegen verdere mailings per post, zoals vermeld in de brief of in het onderdeel ‘bezwaar’ hieronder. We verwijderen uw persoonlijke gegevens verder automatisch nadat u 24 maanden inactief bent geweest (bijvoorbeeld wanneer u de verzonden kortingsbonnen niet gebruikt).

Wettelijke grondslag
Art. 6 lid 1 sub f AVG.

3.5. Enquêtes

Doel/ Informatie

Als u meedoet aan een enquête of vergelijkbare campagne, worden uw persoonlijke gegevens verwerkt voor hetgeen waar u toestemming voor heeft gegeven. De verzamelde gegevens geven antwoord op de vragen rondom het onderwerp van de enquête of vergelijkbare campagne, zowel als socio-demografische gegevens over uzelf. U kunt meedoen zonder uzelf te moeten identificeren, tenzij dit onderdeel is van de gegeven toestemming.
 

Ontvangers

Wij geven de verzamelde gegevens door aan de relevante interne afdelingen voor verwerking en aan andere aangesloten bedrijven binnen de PJR Care-groep of aan externe dienstverleners, contractverwerkers (bijv. hosting, call center service providers) in overeenstemming met de vereiste doeleinden (bijv. voor het leggen van contacten, zakelijke correspondentie en klantenservice). Platform/hosting providers hebben toegang tot persoonsgegevens uit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte). Als passende waarborg hebben wij met deze aanbieders overeenstemming bereikt over standaardclausules in de overeenkomst op grond van art. 46 AVG of ze zijn (aanvullend) gecertificeerd op grond van het EU/VS-Privacyschild. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Verwijdering

Uw gegevens worden verwijderd zodra de enquête of vergelijkbare campagne is voldaan (zie desbetreffende voorwaarden van de actie), op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplichten en/of verjaringstermijnen moeten worden nageleefd. De gegevens worden gebruikelijk na twee jaar verwijderd.  
 

Wettelijke grondslag

Art. 6 lid 1 sub b AVG.

4. BEZWAAR OF INTREKKING VAN UW TOESTEMMING VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Als u toestemming hebt gegeven (art. 6 lid 1 sub a AVG) voor de verwerking van uw gegevens, kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken. Een dergelijke intrekking beïnvloedt de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons hebt gegeven.
 

Als de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van het afwegen van belangen (art. 6 lid 1 sub f AVG), kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking niet noodzakelijk is, met name voor de uitvoering van een overeenkomst die met u is gesloten, wat door ons wordt beschreven in de volgende beschrijving van de functies. Bij het indienen van voornoemd bezwaar, vragen we u om een uitleg van de redenen waarom wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals we dat hebben gedaan. Indien uw bezwaar gegrond is, zullen we de situatie onderzoeken en de gegevensverwerking stoppen of aanpassen of u wijzen op beschermenswaardige dwingende redenen op grond waarvan we de verwerking zullen voortzetten.
 

Natuurlijk kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse. U kunt ons over uw bezwaar informeren via: contactformulier.

1. ALGEMENE INFORMATIE
1.1. Verwerking van persoonsgegevens
1.2. Verwerkingsverantwoordelijke
1.4. Verstrekking van persoonsgegevens aan autoriteiten
2. Verzameling en verwerking vanpersoonsgegevens bij het bezoek aan onze website
1.3. Rechten van debetokkene
Bovenkant pagina
3.4. Mailings per post
3.3. Campagnes
3.2. Nieuwsbrief
3.1. Contact
3. Andere aangeboden diensten
2.6. Google Tag Manager
2.5. Internetreclame
2.4. YouTub-Video's
2.3. Sociale Plug-ins
2.2. Web Analytics
2.1. Cookies
3.5. Enquêtes
4. Bezwaar of intrekking van uw toestemming
bottom of page