"Free / Vrij van" nagellak

INFORMATIEBLAD

 

5, 7, 10, 14 FREE?
 

• Wat betekent "Free"?

• Welke ingrediënten worden geclaimd als "Free"?

• Wat kunt u claimen?

 

WAT BETEKEND "FREE" BIJ NAGELLAK?


Tegenwoordig beweren veel producten dat de nagellakbasis die wordt gebruikt om de afgewerkte kleur te maken, vrij is van bepaalde ingrediënten. Daarom wordt het product of merk door deze ingrediënten niet in de lak op te nemen als "vrij" van deze ingrediënten beschouwd. Het maken van claims over iets op de consumentenmarkten moet zorgvuldig worden overwogen, omdat marketingnauwkeurigheid belangrijk is om ervoor te zorgen dat merken geen misleidende claims indienen die interessant zijn voor consumentenregelgevers.

 

WELKE INGREDIËNTEN WORDEN GECLAIMD ALS "FREE"?
 

De 3 Free en 5 Free-definities die gewoonlijk worden aangeboden, zijn een accurate weerspiegeling van het huidige marktbegrip van deze claims. Deze ingrediënten zijn DBP, Tolueen en Formaldehyde (3 Free) en vervolgens Tosylamide Formaldehyde Resin en Camphor (5 Free). Met betrekking tot 7 Free, kunnen de extra ingrediënten die zijn verwijderd worden vermeld als ethyltosylamide en xyleen. Ter referentie, we hebben de afgelopen 12 jaar geen formules gehad die deze ingrediënten bevatten en deze ingrediënten worden niet vaak gebruikt in nagellak basisformules die worden verkocht door 's werelds toonaangevende fabrikanten. Als iemand beweert dat deze ingrediënten zijn verwijderd, kan een redelijk persoon ervan uitgaan dat deze ingrediënten er in het verleden zijn geweest. Als de marketeer eerder al deze ingrediënten heeft geleverd, is dit een redelijke claim.

 

Met betrekking tot claims van 10 Free of hoger, zijn parabenen, trifenylfosfaat, geuren en van dieren afgeleide ingrediënten recentelijk ook vermeld als ingrediënten die zijn "verwijderd" of "vrij van" in de nagellak. Om deze claims te maken, zou de producent en/of merk  opnieuw moeten aantonen dat zijn formule deze ingrediënten in het verleden bevatte of dat het merk zonder deze ingrediënten wordt vervaardigd.

 

  1.    Parabenen zijn, voor zover wij weten, nog nooit in nagellak gebruikt. Daarom kan een redelijk persoon op basis hiervan een claim betwisten dat nagellak parabenen 'vrij' is.

  2.      Triphenylfosfaat werd ten onrechte geclaimd als "gevaarlijk" of "toxisch" na een studie die specifiek werd gepubliceerd om alarmgebruikers te informeren over het gebruik van dit ingrediënt in nagellakken. De "bevindingen" van deze studie werden vervolgens verworpen door hoog aangeschreven experts in de nagelindustrie, omdat de niveaus van TPHP gemeten in nagellakdragers vergelijkbaar waren met die in het algemene publiek. Dit ingrediënt is geen veiligheidsrisico bij nagellak met extreem lage niveaus.

  3.     Geuren zijn gebruikt in nagellak (Camphor zou immers als een geur kunnen worden beschouwd om de geur van oplosmiddelen te verminderen) maar ze kunnen voor effect worden toegevoegd en worden meestal vermeld in het gebied "Kan bevatten" in plaats van een kerningrediënt te zijn. Geuren worden niet als "smerig" beschouwd, vooral omdat momenteel de overgrote meerderheid van de geuren wordt vervaardigd met behulp van internationaal conforme ingrediënten volgens de EU voor directe toepassing op de huid. Geur in nagellak wordt alleen gebruikt waar expliciet om wordt gevraagd. PJR Care Nail Polish kan een verklaring van leveranciers verstrekken waarin wordt verklaard dat aan alle internationale ingrediëntenvoorschriften wordt voldaan.

  4.     Dierlijke ingrediënten zijn ook een populair onderwerp. Historisch gezien zijn ingrediënten zoals trifenylfosfaat, de kleurstof Guanine, producten op basis van honing en zelfs zijde-eiwitten gemarkeerd als "van dieren afgeleid". De claim 'afgeleid van dieren' staat open voor interpretatie en wederom is het belangrijk dat alle beweringen kunnen worden onderbouwd. Alle grondstoffen van PJR Care Nail Polish  zijn gebaseerd op de principes van Choose Cruelty Free, die het gebruik van grondstoffen afkomstig van of geproduceerd door dieren uitsluit.
     

Recente ontwikkelingen in nagellak  "vrij van" markt hebben zich geconcentreerd op Benzophenone-1 (VS) en styreenacrylaten (EU). Deze ingrediënten worden al minstens 10 jaar routinematig bij het produceren van nagellak gebruikt. (Houd er rekening mee dat alleen Benzophenone 1 als een risico wordt beschouwd en zelfs dan een zeer laag risico. Veel andere Benzophenone-ingrediënten voor UV-bescherming worden niet als een risico beschouwd, bijvoorbeeld Benzophenone-3). Onlangs op de markt gebrachte ademende, nagellakbasissen zijn 5 Free en zijn ook "vrij" van ethyltosylamide, Xyleen, parabenen, geuren, ingrediënten afkomstig van dieren en benzofenon-1 en styreenacrylaten. Precies welke van deze producenten ervoor kiezen om te claimen, is natuurlijk naar eigen goeddunken.

 

Aluminiumpoeder is een kleureffect dat al tientallen jaren in nagellak wordt gebruikt. Het wordt niet als een risico beschouwd of vereist enige regulering op de belangrijkste cosmetische markten. Bovendien maakt de stof Polyethyleentereftalaat deel uit van vele ingrediëntenlijsten voor polijstkleuren. Dit materiaal is in feite PET, het plastic dat gewoonlijk voor veel andere toepassingen wordt gebruikt. In nagellak wordt deze stof gebruikt voor het maken van glitter. Zeer fijne, gekleurde PET-deeltjes zijn eigenlijk de glitterdeeltjes die in de nagellak worden gebruikt. Deze stof wordt ook al tientallen jaren gebruikt en kent geen beperkingen in de belangrijkste cosmetische markten.

 

WAT KAN WORDEN GECLAIMD?

 

Claims met betrekking tot cosmetica worden gereguleerd in Australië en overzeese markten door de relevante cosmetische autoriteiten in markten. Zoals bij alle productmarketing, is het belangrijk voor merkmarketeers om ervoor te zorgen dat de beweringen correct zijn en kunnen worden onderbouwd in overeenstemming met de regelgeving die wordt bepaald door de cosmetische en consumentenautoriteiten.
 

PJR CARE NAIL POLISH-FORMULERINGEN
 

Alle PJR Care Nail Polish-formuleringen bevatten de volgende ingrediënten niet:

1. Formaldehyde

2. Tosylamide-formaldehydehars

3. Tolueen

4. Dibutylftalaat (DBP)

5. Kamfer

6. Ethyl Tosylamide

7. Xyleen

8. Parabenen

9. Geuren (tenzij gevraagd in geparfumeerde polish)

10. Dierlijke ingrediënten
 

Sommige PJR Care Nail Polish-formuleringen bevatten het volgende:
 

1. Trifenylfosfaat

2. Benzophenone-1

3. Styreenacrylatencopolymeer
 

De informatie in deze factsheet is geen juridisch advies of advies op professionele basis. Neem contact op met uw technisch adviseur of advocaat als u professioneel advies of juridisch advies nodig hebt over de zaken die in deze factsheet worden besproken.